top of page

VESTIBUL A PODATELNA MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU

CAM05_04.jpg
CAM02_04.jpg
CAM03_04.jpg
CAM01_04.jpg
CAM04_04.jpg
MPO_ArchSoutez_Vstupni prostory_190701_j

soutěž - červen 2019 

vizualizace -  Jakub Komárek

Budova Ministerstva průmyslu a obchodu /MPO/ je významnou a cennou architekturou pražského nábřeží. Autorem byl jeden z nevýznamnějších českých architektů v Praze – Josef Fanta. Byla vystavěna v letech 1928-1934. Předmětem soutěže byl návrh architektonického a interiérového řešení vstupního vestibulu a podatelny, včetně návrhu mobiliáře, osvětlení a pozic bezpečnostních prvků. Součástí řešení je i veřejný předprostor vstupu do budovy.
Návrh vstupního vestibulu má představovat novodobou, smělou a zajímavou architekturu, která současným architektonickým jazykem vhodně doplní dílo architekta Josefa Fanty.
Vstupní vestibul je architektonicky výrazný, osově symetrický a vysoce reprezentativní prostor. Celkový dojem umocňuje volba použitých materiálů. Ztvárnění prostoru je harmonické, kompletní, dokonalé. Naší prioritou je respekt k prostoru vestibulu a původnímu designu interiéru.
Hlavní myšlenkou návrhu je přesunutí recepce do prostor krásné schodišťové dvorany, kterou umisťujeme pod průhled ochozu. Její eliptický tvar vznikl transformací tvaru elipsy ochozů schodiště. Připomíná kapku vody, plující a odrážející krásu kolem sebe. Materiálově  bude recepce řešená v provedení broušené nerezové pláty leštěné do vysokého lesku. Plášť recepce tak bude reflektovat materiálovou pestrost prostoru kolem sebe. Veškeré interiérové prvky stojí samostatně, stavebně se s prostorem nijak nespojují. Jsou samy o sobě zajímavé, sebevědomé, moderní, kontrastní a prostor nechávají dýchat. Prvky jsou navrženy jako geometricky jednoduché objekty – válec, půlkruh, ovál, elipsa.

bottom of page